top of page

หนังสือถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา
Letter to Prime Minister  Prayut  Chan-O-Cha

 

                                                                             วันที่  6  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558                                    

เรื่อง  (1) โปรดอย่าให้ประเทศไทยร่วมลงนามในสนธิสัญญาอันตรายเรื่องโลกร้อน ที่ กรุงปารีส
         (2)  โปรดระงับการขึ้นภาษีรถยนต์ (ภาษีคาร์บอน ) เพราะถูกหลอกว่าโลกร้อน  

เรียน   ฯพณฯนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา   ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประธานสภา) และตัวแทนประเทศไทยที่ถูกส่งไปลงนามในสนธิสัญญาที่อันตรายต่อประเทศชาติเรื่องโลกร้อนที่กรุงปารีส

สิ่งที่แนบมาด้วย:  บทความเรื่อง โลกร้อนเป็นเรื่องไม่จริง เป็นเรื่องหลอกลวง (มีวาระซ่อนเร้น) โดย  น.พ.โชติข่วง ชุตินธร


      กระผมและประชาชนที่ตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้ ขอเรียกร้อง ขอให้ท่านโปรดระงับการขึ้นภาษีรถยนต์ ที่จะเรียกเก็บเพิ่ม ในเดือน มกราคม พ.ศ. 2559  เนื่องจากเป็นการเก็บภาษีคาร์บอนด์ Carbon Tax  การเชื่อว่าโลกร้อนขึ้นเพราะก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ CO2 เพราะฝีมือมนุษย์    ทำให้เราต้องเสียงบประมาณจำนวนมหาศาลไปกับการแก้ “ปัญหา”โลกร้อน ซึ่งไม่มีปัญหา และ ไม่ใช่ ปัญหา   เราไม่ควรถูกหลอก!!

 (ในอนาคตภาษีคาร์บอนจากรายการอื่นๆจะถูกเรียกเก็บตามมาเป็นแถว เช่นจากสายการบินต่างๆและน้ำมันและค่าไฟฟ้าจะแพงขึ้นเพราะผลิตจากโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือ fossil fuels)  

      
     มีนักวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาจำนวนมากกว่า 31,000 คนลงนามคัดค้านและประท้วงว่า เรื่อง สภาวะโลกร้อน หรือ โลกร้อนขึ้นจากก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ CO2 เพราะฝีมือมนุษย์นั้น เป็นเรื่องไม่จริงเพราะขาดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์  แต่ในทางตรงกันข้าม มีหลักฐานมากมายทางวิทยาศาสตร์สนับสนุน ว่าการเพิ่ม CO2 ในอากาศ จะเป็นผลดีต่อพืชต่างๆ  และสิ่งแวดล้อม (www.petitionproject.org)

     ปัจจุบันภาวะเศรฐกิจไม่สู้ดี รายได้ถดถอยและค่าอาหารและค่าครองชีพแพงขึ้นและค่าเงินเฟ้อก็สูงขึ้นแล้วรัฐบาลยังจะซ้ำเติมความทุกข์เรียกเก็บภาษีเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากรถยนต์ภาษีคาร์บอน (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็จะแพงขึ้น) ซึ่งภาษีคาร์บอน เป็นเรื่องหลอกลวงบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ที่บิดเบือนเป็นเท็จ

     ดังนั้นกระผมและประชาชนใคร่ขอให้ท่านนายกกรุณาระงับการขึ้นภาษีรถยนต์ หรือการเก็บภาษีคาร์บอนไว้ก่อนและต้องมีการศึกษาอย่างละเอียดจนเป็นที่แน่ชัดกว่านี้ อย่าเพิ่งด่วนทำตาม สหประชาชาติที่หลอกว่าโลกร้อนขึ้นเพราะฝีมือมนุษย์ เป็นการหลอกลวงมีวาระซ่อนเร้น   ประเทศไทยไม่ควรร่วมลงนามในสนธิสัญญาเกี่ยวกับ  “โลกร้อน” Treaty or Agreement on Global Warming or Climate Change  เพราะ เรื่อง

“โลกร้อน”ไม่ใช่ปัญหาเพราะหากประเทศไทยร่วมลงนามแล้วจะยิ่งมีปัญหาเพราะจะเป็นอันตรายต่อเศรษฐกิจและอำนาจอธิปไตยของไทยและเป็นอันตรายต่อสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยของเราด้วย สนธิสัญญาโลกร้อน (Climate Change) มีอำนาจเหนือกว่ารัฐธรรมนูญของเรา สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญไทยจะถูกยึดและทำลายและเราก็จะตกเป็นทาสหรือตกอยู่ภายใต้การควบคุมของ ”รัฐบาลโลก” New World Order ซึ่งเป็นเผด็จการอย่างแน่นอน  เพราะรัฐบาลโลกมีอำนาจกำหนดและเก็บภาษีได้ตามอำเภอใจ (เช่น ภาษีคาร์บอน)

    จึงกราบเรียนมาด้วยความเคารพและขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย


ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
 
น.พ.โชติช่วง ชุตินธร

อดีตประธานชมรมผู้บริโภคแห่งสยาม

chok_c@hotmail.com 

bottom of page