top of page
Articles

Goals and Philosophy of Watchmen Warriors’ Ministry

สงครามระหว่าง ความดี กับ ความชั่ว

The Great Controversy  by Ellen G. White

คลิกที่นี่เพื่ออ่านออนไลน์ Click here to read online (PDF File 10MB)

มากกว่า 10 เหตุผลว่าการสวมหน้ากากเป็น “อันตราย”
หน้ากากส่วนใหญ่ป้องกันโรคโควิด -19 ไม่ได้

23/9/2020 โดย นายแพทย์ โชติช่วง ชุตินธร
ฉบับสั้น

ฉบับยาว

 

 

More than 10 reasons why wearing face masks is dangerous. Masks are not effective or safe for the healthy: A Summary of the Sciences: อย่างน้อย 10 เหตุผลว่าการสวมหน้ากากเป็น "อันตราย" 

by Dr Chokchuang Chutinaton MD

Short Version

Long Version

น.พ. โชติช่วง ชุตินธร ยื่นหนังสือให้ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร นาย ชวน หลีกภัย เพื่อเรียนให้ทราบว่า "เปิดประเทศเดี๋ยวนี้หรือเศรษฐกิจพัง"

Dr.Chokchuang Chutinaton gave his warning message on "Immediate re-opening of Thailand now or face economic collapse"

Covid 19 เป็นเรื่องหลอกลวงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

Covid-19 Plandemic: the Greatest Hoax

 

ทฤษฎีวิวัฒนาการ เป็นเรื่องไม่จริง เป็นเรื่องหลอกลวง (ไม่ใช่วิทยาศาสตร์เพราะพิสูจน์ไม่ได้) 

Evolution is False

คลิกที่นี่เพื่ออ่านออนไลน์ Click here to read online (PDF File)

บทความด้านการศึกษา

Education Articles

การศึกษากลับไปหาบ้าน  โดย น.พ. โชติช่วง ชุตินธร Homeschool by Dr. Chokchuang Chutinaton      

Source:   วารสาร ครุศาสตร์ - คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เมษายน - มิถุนายน  พ.ศ. 2531   April - June 1988

คลิกที่นี่เพื่ออ่านออนไลน์ Click here to read online (PDF File)

บทความสุขภาพ

Health Articles

ทำอย่างไรจึงจะไม่เจ็บป่วย

How to live correctly and not get sick

คลิกที่นี่เพื่ออ่านออนไลน์ Click here to read online (PDF File)

กินข้าวกล้องเพื่อสุขภาพที่ดีกว่า

Eat Brown Rice for Better Health 

คลิกที่นี่เพื่ออ่านออนไลน์ Click here to read online (PDF File)

Brown rice diagram (in English)

 

มังสวิรัติ (เจ) เพื่อสุขภาพและอายุยืนยาว

Vegetarians Have Better Health and Longer Life 
คลิกที่นี่เพื่ออ่านออนไลน์ Click here to read online (PDF File)

 

กินอย่างไรจึงจะไม่เจ็บป่วย

How to eat correctly and not get sick
คลิกที่นี่เพื่ออ่านออนไลน์ Click here to read online (PDF File)

 

อาหารธรรมชาติ เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า 

โดย น.พ.โชติช่วง ชุตินธร  

Natural Foods  for Better Health 

by Dr. Chokchuang Chutinaton

Source:  นิตยสารแพทย์ - เมษายน พ.ศ. 2526    April  1983

คลิกที่นี่เพื่ออ่านออนไลน์ Click here to read online (PDF File)

อันตรายจากกาแฟ   โดย น.พ. โชติช่วง ชุตินธร 

Dangers of Coffee by Dr. Chokchuang Chutinaton

Source:  สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์  10- 16 เมษายน พ.ศ. 2531 ; 

April 10-16, 1988

คลิกที่นี่เพื่ออ่านออนไลน์ Click here to read online (PDF File)

บทความอื่นๆ

Other Articles

หนังสือถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา

Letter to Prime Minister  Prayut  Chan-O-Cha 

โลกร้อนเป็นเรื่องไม่จริง เป็นเรื่องหลอกลวง (มีวาระซ่อนเร้น)

Global Warming Hoax   9-11-2015

 

โลกร้อนเป็นเรื่องไม่จริง เป็นเรื่องหลอกลวง  2013

Global Warming is a Hoax

โลกร้อนจริงไหม?
Global Warming Is the Greatest Scandal 2009

 

Second 95 Theses Protest of Martin Luther 2015 การประท้วงของ Martin Luther ครั้งที่ 2 (ค.ศ. 2015)

 

สิทธิเสรีภาพที่ต้องสูญเสียไป
The Internal Security Law is the Gestapo

Apostasy in Adventist and Catholic
Hospital Mergers

Kanchanaburi Camp meeting 13-17 April 2018

Short Version

Long Version

ค่ายฟื้นฟูกาญจนบุรี 13-17 เมษายน 2561

ฉบับย่อ

ฉบับยาว

Youtube Playlist

กลุ่มยามนักรบ มีปรัชญาที่ยึดหลัก ความจริง ความถูกต้อง ความยุติธรรม และสิทธิเสรีภาพ จึงเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

Motto: "To stand in defense of truth and righteousness when the majority forsake us. To fight the battles of the Lord when champions are few." EGW 5T 136

  1. To obey the Great Commission of Jesus (Matt: 28:19-20) to spread the Gospel especially the Three Angels’ Messages. (Rev 14:6-12)

  2. To prepare a people to meet the Lord (Jesus) at His imminent Second Coming.

  3. To give the health reform message.

  4. To fight against Evolution for Creationism (First Angel’s Message)

  5. To uphold the “Spirit of Prophecy” or Ellen G. White as a messenger or true prophet of God. Rev 12:17; Rev 19:10; To promote The Great Controversy and The Desire of Ages and translate her books.

  6. To fight for freedom, e.g., freedom of expression (free speech)--freedom to think and express it in the internet or social media; free press--freedom to print and to sell books or give tracts away, and the right to a different opinion or the right to disagree or to tell the truth; freedom of religion to follow your own dictates of conscience.

  7. To expose the evil hidden agenda of Rome using sinisterly, newly concocted hate- speech rules or laws to ban or discredit or to demonize good, innocent people as “hateful or racists or extremists or terrorists” and thus “evil ” or politically incorrect and should therefore be banned from the social media (Twitter or Facebook) or shut-up or penalized when they are just making a simple, innocent comment or an honest opinion or sincerely just trying to tell the truth or expose errors or cracking a satirical, enlightening, harmless, sarcastic joke.

  8. Truth offends only the guilty because truth exposes their true bad character and their evil deeds. People who speak the truth are not offensive or hateful, but people who are against the truth (free speech and free press) are the real guilty party.

  9. Whatever happened to this old noble proverb? “I disapprove of what you say but I will defend you to the death your right to say it.”

  10. When there is no free speech (e.g. the right to disagree or the right to a different opinion or belief) and when the Church unites with the State, persecution will surely come. We are soon returning to the dark, horrible days of the Spanish Inquisition of Rome when just saying the Lord’s Prayer or quoting the Bible could mean death. “The persecutions of Protestants by Romanism, by which the religion of Jesus Christ was almost annihilated, will be more than rivaled when Protestantism and popery are combined. EGW “ Last Day Events p.147 (3 SM 387) During the Dark Ages, millions of innocent, good Bible-believing Christians were labeled by Rome as “heretics” for believing or quoting from the banned Bible for Rome considered the Bible as full of “hate-speech” and thus Bible believing, innocent true Christians were condemned, tortured and burned at the stake by Rome. (The Great Controversy 59, 442-3)

                             Dr. Chokchuang Chutinaton
                             Watchmen Warriors' Ministry

                             น.พ. โชติช่วง ชุตินธร                                      

                                                                             Page Views

                                                                              Visitor Map

bottom of page